Review | Screenshots | Dialogue | Concept Art | Secret File #26 | Merchandise | End Credits

Strider 2: End Credits

Planner
Atsushi Tomita
YO TD FUKUDA
Masahiro Nakano
NUKI

Programmer
TUTOMU URAGO
KAZUHIKO KOMORI
ARIKICHI KIYOKO
SHIGERU KATO
HERO HERO
KAZUO YAMAWAKI
MEIJIN
Y.SHINDOME

Scroll Design
Takihashi Yasuto
NAKAMURA TAKAKO
Yamamoto Yasuhiro
TANOPU(TT)
HONGO AKIKO

Object Design
MINOBE HIROAKI
NAOKI FUKUSHIMA
G.KAMNA
MIWA SAKAGUCHI
T
SHinya Miyamoto
MASANORI KONDO
Y.YAMAMOTO
MASAYUKI MAEDA 04
HIRO
KAERU ♪ NAGASHIMA
AKITA
Tomomal.S
Toshihiro Suzuki
Narancia
r.
MASARU_N
KIKUTANI
T.OHSUMI
MICHIRU
KITASAN

Design
SHOEI
NEZUMI OTOKO
HARUMARU

Music Compose
Setsuo ETSUKO

Sound Effect
Ryoji SANDOU

Voice Actor
Kousuke Toriumi
Kan Tokumaru
Toshihide Tsuchiya
Hozumi Tokuda

Special Thanks
SAKOMIZU
AND CAPCOM ALL STAFF

Producer
Noritaka Funamizu

General Producer
Yoshiki Okamoto

Presented by CAPCOM

Review | Screenshots | Dialogue | Concept Art | Secret File #26 | Merchandise | End Credits